Trajanje akcije: 01.11.-01.12.2019.

– Prva 3 kupca sa najvećim procentom rasta u posmatranom periodu akcije u odnosu na isti period prošle godine (uslov je promet veći od 65 000 bez PDV) na poklon dobijaju Macbook Air.

– Sledećih 5 kupaca sa najvećim procentom rasta u posmatranom periodu akcije u odnosu na isti period prošle godine (uslov je promet veći od 45 000 bez PDV) na poklon dobijaju Iphone.

*Podela nagrada će se obaviti nakon isteka akcije.