Od danas kreće Corteco akcija koja će trajati do 20.10.2019.

– Prvih 25 kupaca sa najvećim procentom rasta u periodu akcije u odnosu na isti period 2018. godine (uslov je minimalni promet od 20 000 rsd bez PDV) na poklon dobijaju Clas profesionalnu lampu!
– Ostali kupci sa najvećim procentom rasta u periodu akcije u odnosu na isti period 2018. godine (uslov je minimalni promet od 30 000 rsd bez PDV) na poklon dobijaju Eksterni punjač!

Podela nagrada će se obaviti nakon isteka akcije.