Trajanje akcije od 01.02.-28.02.2020.

– Najboljih 5 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Pneumatic Minipistol – uslov je minimalni promet od 55 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Sledećih 10 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Pneumatic shaft – uslov je minimalni promet od 35 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Ostalih 60 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Filtron torbu – uslov je minimalni promet od 25 000rsd, (vrednost bez PDV).

Podela nagrada će se održati nakon isteka akcije.