Trajanje akcije od 01.02.-29.02.

– Najboljih 20 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju JBL bluetooth Charge 4. – uslov je minimalni promet od 75 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Sledećih 50 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju JBL bluetooth Clip 3. – uslov je minimalni promet od 55 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Ostalih 70 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju JBL bluetooth Endurance sprint headphones. – uslov je minimalni promet od 35 000rsd, (vrednost bez PDV).

Podela nagrada će se obaviti nakon isteka akcije.