Trajanje akcije: od 01.02.-29.02.2020.

– Najbolja 3 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Expert Impact sockets – uslov je minimalni promet od 55 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Sledećih 10 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Expert 3/8″ Reversible Drills. – uslov je minimalni promet od 35 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Ostalih 20 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Expert 14-Piece Box of 1/2″ Sockets – uslov je minimalni promet od 25 000rsd, (vrednost bez PDV).

Podela poklona će se obaviti nakon isteka akcije