Trajanje akcije od 01.03.-31.03.2020.

Kupci sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju radno odelo – uslov je minimalni promet od 30 000rsd. (vrednost bez PDV).

Ostali kupci sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju softshell jaknu – uslov je minimalni promet od 18 000rsd. (vrednost bez PDV)