luk

LuK suva dvostruka kvačila za prvu i drugu generaciju VW DSG menjača
– teorija i postupak zamene kvačila

Teme/sadržaj teoretskog dela seminara 

LuK suvo dvostruko kvačilo
• Pregled trenutnih projekata i tehnologija
• Prednosti sistema suvog dvostrukog kvačila

Suvo dvostruko kvačilo 7-stepenog DSG menjača (VW grupa)
• Konstrukcija i princip rada (šematski dijagram)
• Mehatronik
• Mere bezbednosti pri rukovanju

Uključni sistem suvog dvostrukog kvačila
• Konstrukcija i princip rada

Zamajac podeljene mase
• Konstrukcija i princip rada

Teme/sadržaj praktičnog dela seminara
• LuK rešenje za popravku – LuK RepSet 2CT (engl. Twin Clutch
Technology)
• Demontaža suvog dvostrukog kvačila sa LuK specijalnim alatom
• Demontaža, montaža i podešavanje uključnog sistema
• Montaža suvog dvostrukog kvačila i kontrolna merenja
• Puštanje u pogon

Tokom ovog seminara učesnici će se upoznati sa trenutnim smerom razvoja, prednostima tehnologije i aktualnim verzijama suvih dvostrukih kvačila različitih proizvođača vozila. Takođe će se upoznati sa načinom funkcionisanja 7-stepenog DSG menjača te konstrukcijom i funkcijom suvog dvostrukog kvačila što podrazumeva: mehanizam prenosa toka snage i generisanja pritisnih sila, stabilizaciju aksijalih sila te princip automatskog podešavanja kvačila usled trošenja lamela. Učesnici će naučiti ispravan način rukovanja LuK specijalnim alatima prilikom demontaže, podešavanja i montaže suvog dvostrukog kvačila, te postupak ponovnog pokretanja sistema nakon zamene kvačila. Takođe će moći prepoznati nedostatke koji mogu prouzrokovati kvarove te će se upoznati sa potrebnim merama opreza u cilju obezbeđivanja besprekorne radne funkcije.

Nakon seminara, Schaeffler Automotive Aftermarket za sve učesnike izdaje službeni sertifikat o pohađanju 2CT seminara za I. i II. generaciju VW suvih dvostrukih kvačila.

Broj učesnika po grupama: 6-9
Datum, vreme, lokacija: Proleće 2019. Beograd, Novi Sad (termini će biti naknadno objavljeni)
Dužina trajanja seminara: 6-8 časova, 2-3 časa za teoretski i 3-5 časova za praktični deo
Cena seminara: 150 € + PDV po učesniku

 

PRIJAVITE SE

Nakon slanje prijave, kontaktiraćemo Vas kako bi dogovorili detalje i dali Vam sve moguće informacije.

ONLINE PRIJAVA

IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

NAZIV PRAVNOG LICA (obavezno)

GRAD (obavezno)

BROJ TELEFONA (obavezno)

E-mail (obavezno)