Trajanje akcije od 01.02.-29.02.

– Najboljih 5 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Pneumatski pištolj za vraćanje kočionih klipova. – uslov je minimalni promet od 45 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Sledećih 40 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju CLAS LED lampu. – uslov je minimalni promet od 35 000rsd, (vrednost bez PDV).

Podela nagrada će se obaviti nakon isteka akcije.