Trajanje akcije od 01.02.-29.02.

– Najboljih 10 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju Expert 1/2″ COMPACT IMPACT WRENCH. – uslov je minimalni promet od 150 000rsd, (vrednost bez PDV).

– Sledećih 25 kupaca sa najvećim procentom rasta u 2020. godini u poredjenju sa istim periodom prethodne godine na poklon dobijaju CLAS LED rechargeable LED light. – uslov je minimalni promet od 110 000rsd, (vrednost bez PDV).

Podela nagrada će se obaviti nakon isteka akcije.